گوانگجو

معرفی سرکنسول

بسمه تعالی 

اطلاعات فردی و سوابق کاری آقای دکتر خلیل شیر غلامی سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در گوانجو

 

   اطلاعات فردی

•    نام: خلیل
•    نام خانوادگی: شیر غلامی
•    تاریخ تولد: آبان ماه 1355
•    محل تولد: بجنورد
•    وضعیت تاهل: متاهل و دارای دو فرزند


سوابق تحصیلی
•    کارشناسی روابط سیاسی از دانشکده روابط بین الملل وزارت امور خارجه
•    کارشناسی ارشد دیپلماسی و سازمانهای بین المللی از دانشکده روابط بین الملل

      وزارت امور خارجه
•    دکتری روابط بین الملل از دانشگاه علامه طباطبائی


   سوابق اداری
•    کارشناس اروپا و آمریکا- دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی (1381 - 1378)
•    دبیر سوم سفارت جمهوری اسلامی ایران در برلین ( 1385- 1382)
•    کارشناس ارشد مسائل اروپا - دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی ( 1385-1388)
•    هماهنگ کننده شورای راهبردی سیاست خارجی وزارت امور خارجه (1386 - 1388 )
•    رایزن سیاسی سفارت جمهوری اسلامی ایران در پاریس ( 1391- 1388)
•    کارشناس ارشد حوزه دستیار اقتصادی وزیر امور خارجه (1392- 1391)
•    نماینده کارکنان  وزارت امور خارجه  در شورای استخدام (1395- 1393 )
•    سرپرست و رئیس اداره راهبرد روابط اقتصادی (1395 -1392 )
•    سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در گوانجو از تاریخ آذر ماه 1395