امروز دوشنبه  ۳۰ دی ۱۳۹۸
2019/06/14 - 14:16
View 79
جمعه 24 خرداد 1398 - 14:16
سخنرانی سفیر کشورمان در دانشگاه مطالعات خارجی پکن

خاورمیانه درحال گذار و ضرورت های تنظیم سیاست خارجی با تحولات جاری

سفیر ایران در چین با اشاره به اینکه برخی کشورها با تکیه بر ترس و تهدیدآفرینی از ایران سال های سال می کوشیدند سیاست های خود را پیش برند و موضوع هسته ای را بهانه ای برای توجیه چنین اقداماتی کرده بودند گفت: اما رفتار ایران در برابر یکجانبه گرایی و اقدامات ضد ایرانی صورت گرفته، گفتمان عمومی هراس آفرین از ایران را به چالش کشیده و اکنون ایران هراسی در بازار سیاست بین الملل خریداری ندارد.

سفیر ایران در چین با اشاره به اینکه برخی کشورها با تکیه بر ترس و تهدیدآفرینی از ایران سال های سال می‌کوشیدند سیاست های خود را پیش برند و موضوع هسته ای را بهانه ای برای توجیه چنین اقداماتی کرده بودند گفت: اما رفتار ایران در برابر یکجانبه گرایی و اقدامات ضد ایرانی صورت گرفته، گفتمان عمومی هراس آفرین از ایران را به چالش کشیده و اکنون ایران هراسی در بازار سیاست بین الملل خریداری ندارد.

 

"محمد کشاورز زاده " روز جمعه در همایش "خاورمیانه در حال گذار و ضرورت‌های تنظیم سیاست خارجی با تحولات جاری" در دانشگاه مطالعات بین المللی پکن افزود: آنچه خاورمیانه امروز را از گذشته متمایز ساخته، بحران عمیقی است که کشورهای مختلف را درگیر خود ساخته است نا امنی، بی ثباتی و تهدیدات امنیتی، خطرات جدی را در برابر بنیان‌های جامعه، فرهنگ و تمدن بسیاری از کشورهای این منطقه قرار داده است.

وی افزود: دامنه کنش عقلایی و رفتار مبتنی بر نظم و قواعد به رسمیت شناخته شده بین المللی محدود به رفتار و روابط با قدرت‌های بزرگ نبوده بلکه امری جامع و فراگیر است این رویکرد تنها یک انتخاب ساده از میان گزینه‌های متعدد نیست بلکه ناشی از شناسایی این واقعیت است که جهان امروز متفاوت از گذشته است.

سفیر ایران در چین ویژگی‌های جهان کنونی را تغییر نظم و تغییر قواعد بازی در عرصه بین الملل عنوان کرد و گفت: عصر بازی‌های با حاصل جمع صفر پایانیافته، در هم تنیدگی منافع و گستردگی سطوح تهدید در این دوران موجب شده است تا هیچ دولت و ملتی نتواند خود را بی نیاز از دیگران و همکاری با آنها دانسته و بکوشد امنیت خود را به هزینه نا امن کردن دیگران به دست آورد هیچ ملتی نمی‌تواند به منافع خود دست یابد، بدون اینکه منافع دیگران را نیز در نظر گیرد.

او تصریح کرد: این درهم تنیدگی میان منافع، بیش از هر مکان دیگر در خاورمیانه به چشم می‌آید دایره تهدیدات ناشی از بی ثباتی در بخش‌های مختلف خاورمیانه امروز به سادگی مرزهای ملی را در نوردیده و ثبات و امنیت کشورها را تهدید می‌نماید.

سفیر ایران در چین از ناتوانی دولت‌ها در کنترل کنش گروه‌های افراطی به عنوان یکی از چالش اصلی که خاورمیانه و حتی فراتر از آن جهان با آن روبرو است یاد کرد و گفت: اقتدار دولت‌ها توسط این گروه‌ها به چالش کشیده شده، نه تنها در عراق، سوریه و حتی در برخی از کشورهای شمال افریقا چون لیبی، که فعالیت گروه‌های تروریستی اقتدار و سلطه دولت مرکزی را بر بخش‌هایی از قلمرو این کشورها را برهم زده، بلکه دامنه تهدید آن تا اروپای غربی نیز کشیده شده است.

کشاورز زاده افزود: در این شرایط، ایده‌ها و الگوهای فکری بسیاری از دولت‌ها به ویژه در منطقه خاورمیانه برای کنترل رفتار این گروه‌ها ناکارآمد بوده و این ناکارآمدی موجد ایجاد بحران‌های امنیتی موجود و آینده خواهد بود.

او اظهار کرد مقابله با تهدیدات روز افزونی که منطقه خلیج فارس و خاورمیانه با آن درگیر است ضرورت یک نگاه هوشمندانه و ارزیابی واقعی از آنچه که در حال وقوع است را ایجاب می‌کند فهم و درک تهدیدات فرامرزی کلید اصلی درک واقعی از مسائل منطقه است.

 

بی ثباتی به نفع هیچکس نیست

‌سفیر ایران در چین افزود: بی ثباتی و ضعف حکومت‌های منطقه امروز به نفع هیچ کشوری نیست اقدامات مداخله جویانه به منظور تضعیف دولت‌هایی چون سوریه و عراق نه تنها به بی ثباتی و ظهور بی سابقه گروه‌های افراطی انجامیده، بلکه دامنه تهدید آنها را حتی از منطقه نیز فراتر برده است در کنار آن فرآیند توسعه و پیشرفت در کشورهای منطقه نیز را به شدت از خود متأثر ساخته است در این شرایط آنچه از میان خواهد رفت آینده منطقه است.

وی گفت: روندهای توسعه‌ای کشورها در خاورمیانه و خلیج فارس تحت تأثیر بحران‌های امنیتی، مختل شده و امنیت، بقا و برقراری ثبات بر هر امر دیگری مقدم گشته است آرمان‌های توسعه در این منطقه در حال فدا شدن برای حفظ امنیت و ثبات کشورها است موضوعی که در بلند مدت، آینده تک تک جوامع خاورمیانه را تحت تأثیر خود قرار داده و این منطقه را نه تنها از فرآینده توسعه شتابان جهان امروز عقب نگاه خواهد داشت بلکه در گردونه تولید و باز تولید قدرت آن را به عقب باز می‌گرداند.

کشاورز زاده گفت: درک این موضوع و نگاهی به آینده و چشم اندازی که بی ثباتی و رقابت‌های بیهوده در برابر کشورهای منطقه قرار می‌دهد، ضرورت همکاری مشترک میان کشورهای منطقه از یک سو و کشور بزرگی همچون چین را نشان می‌دهد.

وی تصریح کرد: در سطح منطقه‌ای باید تاکید کنم که تنها همکاری میان کشورهای منطقه است که می‌تواند تأمین کننده منافع تمامی آنها باشد در این شرایط تلاش برای بازسازی تهدیدی موهوم به نام ایران به منظور پیش برد سیاست‌های منطقه‌ای از سوی هر کشوری محکوم به شکست است.

کشاورز زاده گفت: منافع بلند مدت جمهوری اسلامی ایران، همچون سایر کشورها در منطقه خاورمیانه و خلیج فارس بر حفظ ثبات و تمامیت ارضی کشورها استوار است این فراتر از هر نامی،یک ضرورت استراتژیک بلند مدت است هیچ کشوری از گسترش ناامنی در منطقه مصون نبوده و نیست و هیچ قدرتی نمی‌تواند با دامن زدن اختلافات به بقا ادامه دهد.

او گفت: بر اساس این دیدگاه استراتژیک است که جمهوری اسلامی ایران با تکیه بر کمک به تقویت دولت‌ها در منطقه از یک سو و آغاز گفت و گوهای منطقه‌ای از سوی دیگر، تلاش دارد ثبات و امنیت را به منطقه باز گرداند.

سفیر ایران در چین افزود: این گفت و گوهای منطقه‌ای باید بر اساس اهداف مشترک و اصولی بنا گردد که مورد پذیرش تمامی‌کشورهای منطقه باشد اصولی چون احترام به حاکمیت، تمامیت ارضی و استقلال سیاسی تمامی‌کشورها؛ مرزهای غیرقابل نقض؛ عدم دخالت در امور داخلی سایر کشورها؛ حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات؛ ممنوعیت تهدیدیا استفاده از زور و اشاعه صلح، ثبات، پیشرفت و سعادت در منطقه.

وی افزود: بحران‌های دامن گیر خاورمیانه موضوع اصلی در این گفت و گوها است یافتن راه حل‌هایی برای پایان بخشیدن به فجایع انسانی در یمن، عراق و سوریه و تلاش برای ارائه راهکارهایی فراگیر برای این بحران‌ها بر اساس شناسایی خواست اراده ملی مردم در این کشورها دستورکار مشخصی است که تمامی‌کشورهای منطقه باید بر آن به توافق دست یابند.

وی ادامه داد: می‌توان این گفت و گوهای راهبردی را برای اتخاذ گام‌های مشخص و ایجاد درک بهتر برای حل و فصل و بررسی مسائلی همچون تروریسم و افراط گرایی، جلوگیری از جنگ‌های فرقه‌ای و طایفه‌ای و همچنین تنوع بخشیدن به همکاری‌های علمی، اقتصادی، صنعتی و توسعه‌ای و ارتقای روابط میان کشورهای منطقه به کار گرفت.

کشاورز زاده با بیان اینکه اقدامات قدرت‌های بین المللی همچون چین در باز تولید ثبات در منطقه خاورمیانه می‌تواند تأثیر بسزایی در این روند داشته باشد گفت: بی تردید نمی‌توان نقش سازنده‌ای که ایده کمربند راه برای توسعه منطقه خاورمیانه به دنبال داشته باشد را نادیده بیانگاریم.

 

انعقاد معاهده عدم تجاوز راهکار ترمیم نقصان‌های امنیتی

سفیر ایران در چین با بیان اینکه نیت جمهوری اسلامی ایران در منطقه و جهان روشن است و آن ترجیح ثبات و توسعه بر هر امر دیگری است گفت: پیشنهاد وزیر امورخارجه ایران در زمینه انعقاد معاهده عدم تجاوز راهکار اصلی برای ترمیم نقصان‌های امنیتی در منطقه است.

وی گفت: در ادامه این روند، جمهوری اسلامی آمادگی دارد تا با کشورهای منطقه و جهان در زمینه‌های اقتصادی، علمی، فناوری و به دست آوردن بازار مشترک همکاری و مشارکتی همه جانبه داشته باشد در این میان نگاه ایران به چین از این زاویه، نگاهی راهبردی است.‌

 

دوستی ایران و چین ریشه تاریخی دارد

سفیر ایران در چین با اشاره به اینکه دوستی ایران و چین ریشه در پیشینه‌ای تاریخی از روابط اقتصادی و فرهنگی دارد که جاده ابریشم باستانی نماد و نشانه آن است گفت: امروز این روابط ابعاد جدیدی به خود گرفته که بر اهمیت آن برای هر دو طرف افزوده است بستر این شرایط،تغییرات ماهوی است که نظم بین المللی در حال تجربه کردن آن است تغییراتی که برآمده از فرهنگ شرقی و آسیایی است و موجب ایجاد نوعی جدید از تعاملات میان بازیگران کلیدی در جهان گشته است.

کشاورز زاده گفت: شرایط جدید بین‌المللی می‌طلبد با افزایش تعاملات، دو کشور برنامه ریزی دقیق و متناسبی برای آینده روابط خود داشته باشند اما به این منظور دو کشور باید نگاهی دقیق و تصویری واقعی آنچه در جهان امروز و به ویژه منطقه خاورمیانه می‌گذرد داشته باشند.

 

وی گفت: دنیای امروز به صورت عام و منطقه خاورمیانه بیش از پیش به توسعه و ثبات نیاز دارد و در این میان ابتکار کمربند-راه، نه تنها بستر مادی حرکت به سمت توسعه و ثبات را فرآهم می‌آورد بلکه مؤلفه‌های ماهوی آن همچون تنظیم قواعد بازی برد-برد، چندجانبه گرایی برایارتقا صلح و ثبات بین المللی و منطقه یی و پیگیری تعاملات و تبادلات مردمی‌بستر ذهنی لازم برای حرکت به سوی این اهداف را فرآهم آورده است.

کشاورز زاده گفت: چهل سال رابطه با ثبات و پایدار میان دو کشور، نشانه‌ای از قوت این روابط و اهمیت و ضرورت آن برای طرفین آن است و در بستر شرایط جدید خاورمیانه این رابطه اهمیت افزون‌تری به خود گرفته است.

سفیر ایران در چین افزود: همان گونه که تجربه‌های متعدد از همکاری دو کشور نشان داده، ایران و چین در کنار یکدیگر می‌توانند نقشی سازنده را برای ساخت خاورمیانه‌ای با ثبات، امن و توسعه یافته ایفا نمایند. وی با اشاره به اینکه اراده رهبران سیاسی دو کشور نیز بر این مدار استوار است تصریج کرد: جمهوری اسلامی ایران راه را برای توسعه و تعمیق همکاری‌ها با جمهوری خلق چین در تمامی زمینه‌ها بازنگاه داشته و در بالاترین سطوح آمادگی خود برای ارتقا روابط با چین را اعلام نموده است.

وی با اشاره به دیدار رؤسای جمهوری چین و ایران در حاشیه اجلاس سران سازمان همکاری‌های شانگهای در بیشکک گفت: این ملاقات در مسیر گفت و گو و مشورت رهبران دو کشور نشانه‌ای از دوستی پایدار میان آنها و روابط استوار ایران و چین است.

سفیر ایران در چین تاکید کرد در این شرایط انتظار از شما به عنوان بخشی از جامعه علمی چین این است که پیام اصلی سیاست خارجی ایران را که همانا دوستی، حسن نیت و آمادگی برای توسعه همه جانبه روابط با کشورهای خاورمیانه است را به روشنی درک نمائید و به سازوکارهایی بیاندیشید که ایران و چین در کنار هم بتوانند برای توسعه ثبات و امنیت در منطقه غرب آسیا با یکدیگر همکاری کنند.

سفیر جمهوری اسلامی ایران در چین در پایان این همایش به پرسش دانشجویان رشته زبان فارسی دانشگاه مطالعات بین المللی پکن پاسخ داد.

متن دیدگاه
نظرات کاربران
تاکنون نظری ثبت نشده است